AboutOne: Ansökan om familj och hushåll

AboutOne screenshot

AboutOne screenshot

[DEMO 2011] AboutOne.com tillåter upptagna människor att hantera sina familjeaktiviteter, minnen och ekonomi under ett tak. I pressmeddelandet anges att AboutOne är inriktad på mammor men jag kan föreställa mig att pappor skulle kunna använda det, precis som mammor, de har en familj att ta hand om också … Från hemsidan (bilden ovan kan du komma åt flera sektioner: adressbok , familj, utbildning, hälsa och hem. Familjesektionen som visar “familjens anslagstavla” ger åtkomst till varje familjemedlems sida där de kan visa bilder, bildspel och anteckningar och lagra “minnen”. Andra avsnitt gör det möjligt att hantera mer allvarliga affärer som utbildning, hälsa, underhåll av hemmet eller fordonsinformation. Applikationen verkar vara ganska komplett och erbjuder avancerade schemaläggningsfunktioner för läkarmöten till exempel. Kolla in webbplatsen för att prova applikationen.

Filed in Home> Medical> Top Stories> Uncategorized> Web. Läs mer om Application, DEMO, Kids och Web.