Airbnb kräver nu att värdar godkänner en icke-diskrimineringspolicy

Airbnb börjar dela värdinformation med den kinesiska regeringen

airbnb-logotyp-vertikaltDet är lite nedslående att vi, trots hur långt vi har kommit i fråga om teknik, fortfarande är lite bakåt i samhället genom att diskriminera andra baserat på aspekter som ibland andra människor inte har någon kontroll över. Medan vi inte kan fixa hela samhället ännu, vill Airbnb göra sin del med en ny icke-diskrimineringspolitik.

Tjänsten hade tidigare planerat att införa en sådan policy för värdar och det ser ut som att den nu kommer att träda i kraft. Från och med den 1 november måste alla Airbnb-användare som planerar att vara värd för gäster godkänna en icke-diskrimineringspolicy. Värdar måste också godkänna Airbnbs community-åtagande.

Detta åtagande lyder, “Jag håller med om att behandla alla i Airbnb-samhället – oavsett ras, religion, nationellt ursprung, etnicitet, funktionshinder, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder – med respekt och utan bedömning eller partiskhet.” Genomförandet av den nya policyn följer flera rapporter tidigare där värdar har visat sig avvisa gäster eller avbokat bokningar på grund av deras ras och till och med deras sexualitet.

Huruvida denna nya policy kommer att ha en positiv effekt återstår att se. När allt kommer omkring kan värdar komma överens om policyn, men hitta sätt och skäl att diskriminera gäster, men vi tror att det fortfarande är en ganska bra insats.

Arkiverat i allmänhet. Läs mer om Airbnb och Legal.