Frankrike förbjuder att nämna orden "Twitter" och "Facebook" på TV och radio

France, Facebook and Twitter

Frankrike, Facebook och TwitterTänk dig att du inte längre kan kalla Facebook “Facebook” eller Twitter “Twitter”, istället måste du hänvisa till dem som bara sociala nätverk online. Så det kommer att bli för människor som arbetar i luften i Frankrike. Enligt en rapport från The Daily Mail kommer regeringen att förbjuda användningen av sådana ord i franska TV- eller radionätverk – såvida inte orden sägs i direkt relation till en nyhetshistoria om företaget. Annat än att användningen av sådana ord över luft skulle få människor att hamna i trubbel med lagen.

Målet bakom förbudet är att regeringen inte vill marknadsföra dessa sociala nätverk för att ge andra sociala nätverk en chans. 1992 inrättades ett lagligt dekret i landet om att “kommersiella företag inte bör marknadsföras i nyhetsprogram.” Även om det är bra och allt att främja hälsosam konkurrens genom att se till att ingen får gratis marknadsföring, men tänk om de som annonserade sitt innehåll bara hade Facebook / Twitter-konton? Det är inte riktigt vettigt att ringa dem annars. Och för mindre kända företag som är tvetydiga om var de ska följa / hitta dem kan konsumenter ha problem med att leta upp dem. Vad är dina tankar om förbudet?

[image credit]

Filed in Web. Läs mer om Facebook, Radio, TV och Twitter.