Lokalt smuts: Teknik för att köpa lokal mat

Lokalt smuts: Teknik för att köpa lokal mat

Enligt en undersökning från det amerikanska jordbruksdepartementet tappar 60% av jordbrukarna rikstäckande pengar varje år medan 17 000 familjejordbruk går ur drift, “The Grapes of Wrath” är trots allt inte så föråldrade. I ett försök att stödja lokalt jordbruk grundade Heather Hilleren Local Dirt 2005, en Saas-plattform (Software as a Service) som förbinder säljare och köpare av lokalt odlade produkter och animaliska produkter. Medan individen kan använda webbplatsen LocalDirt gratis för att söka efter lokala säljare efter typ, typ av produkt och körsträcka, betalar större gårdar, bondekooperativ och distributörer en årlig abonnemangsavgift som varierar från $ 360 till $ 720. Förutom abonnemang kommer Local Dirt snart att införa avgiftsbaserade mervärdestjänster för säljare och avgiftsbaserade matchningstjänster för åkare med oanvänd lastbilskapacitet.

Filed in Green> Top Stories> Web. Läs mer om DEMO, Demofall, Demofall 09, Eco-friendly and Food.