Samsung Smart TV-gränssnitt för att inkludera fler annonser?

Samsung Smart TV-gränssnitt för att inkludera fler annonser?

samsung-suhd-tv-2016-nyOrd på gatan – eller snarare, som det hävdas av The Wall Street Journal, verkar det som om Samsung Smart TV-gränssnittet är redo att vara i mottagningsänden av ytterligare brickannonser. Betyder detta att det sydkoreanska konglomeratet går mer i riktning mot att bara vara ett hårdvaruföretag när det gäller konsumentelektronik?

Kanske införandet av fler annonser i Smart TV-gränssnittet kan vara en del av planen att stärka dess koppling till annonsverksamheten, vilket är ett sätt att hjälpa företaget att tjäna pengar i TV-försäljningens hund-äter-hund-värld. Genom att öka antalet brickannonser som den visar i menyfältet på sina smarta TV-apparater kan teoretiskt sett mer intäkter tas in i företagets kassa när reklamutrymme köps upp.

Sådana små rutor kommer att förbli tillgängliga i USA för närvarande, även om det finns anledning att tro att även Europa kommer att vara en del av programmet på vägen. Bortsett från att äldre modeller kommer att kunna ta emot dessa annonser på hemskärmen via en framtida programuppdatering. Jag är helt säker på att vi inte alla ser fram emot att få annonser bombardera oss när TV: n slås på.

Arkiverat i allmänhet. Läs mer om Samsung. Källa: wsj