SpaceX Explosion kan kosta ytterligare 50 miljoner dollar

spacex_falcon_9

spacex_falcon_9_flight
Du kanske har läst nyligen att en SpaceX Falcon 9-raket exploderade på startplattan när den testades före lanseringen. Inte bara förlorade företaget en dyr raket, kunden som den skulle leverera en satellit till ber nu företaget att betala 50 miljoner dollar i kompensation för att oavsiktligt spränga sin satellit. AMOS-6-satelliten som SpaceX skulle lansera i detta uppdrag ägs av Spacecom.

Spacecom är inte envis. Förlusten av en satellit som den spenderade dyrbar tid och resurser på att utveckla kommer att påverka dess resultat. Spacecom uppskattar att denna förlust kommer att kosta företaget mellan 30 och 123 miljoner dollar i eget kapital.

Det har nu bett SpaceX att antingen betala företaget 50 miljoner dollar i kompensation för att spränga sin satellit eller förbinda sig att ge det en gratis flygning när Falcon 9-lanseringar har kommit igång igen. SpaceX har ännu inte offentligt kommenterat denna begäran om att ge sin ståndpunkt i frågan.

SpaceX kommer säkert att behöva göra allt för att säkerställa sina kunder att en sådan incident som riskerar deras nyttolast inte upprepas. Det kommer inte att vara förvånande om det tar starka förtroendeskapande åtgärder för att säkerställa att det har ett grepp om saker.

SpaceX har för närvarande nästan 70 uppdrag på manifestet som värderas till nästan 10 miljarder dollar, så det är inte som att företaget skadar affärer.

Arkiverat i allmänhet. Läs mer om Falcon 9 och Spacex.