Stanford utvecklar en andningsapparat för marijuana

Stanford utvecklar en andningsapparat för marijuana

andningsapparatAndningsapparater som används för att mäta alkohol är ganska vanliga och används när förare dras över under misstanke om att de kan köra under påverkan av alkohol. Så vad sägs om att vara under påverkan av något annat, som marijuana? Medan flera stater sedan dess har legaliserat användningen är det uppenbarligen fortfarande ett stort nej-nej att köra medan du är hög.

Men tack vare forskare i Stanford har de lyckats utveckla en andningsapparat som kommer att kunna mäta exakt hur mycket THC som finns i ditt system. Om du inte visste att rökning av marijuana släpper ut THC i din kropp, och THC kommer faktiskt att finnas kvar i din kropp i upp till en månad, vilket innebär att du kan bli drabbad och få THC upptäckt i ditt system för en led som du rökt två veckor sedan.

“Potalysatorn” är utvecklad av Dr Shan Wang och hans team och den använder magnetiska biosensorer för att detektera THC-molekyler som finns i din saliv. Salivprovet blandas med antikroppar som är bundna till THC-molekyler och används som markörer. Den laddas sedan på en enhet som sedan bestämmer hur mycket THC du har i ditt system baserat på hur många antikroppar som binder till THC på testremsan.

Detta innebär att även om du tekniskt sett fortfarande har THC i ditt system kan det vara tillräckligt lågt där det inte försämrar din bedömning. Men som Stanford noterar kommer den lagliga gränsen att bestämmas av statens lagar, eftersom vissa inte har någon fastställd gräns, medan andra gör det.

Arkiverat i allmänhet. Läs mer om hälsa, juridik och vetenskap.