Utvecklare avslöjar de 10 vanligaste iPhone-lösenorden

Most common passwords

Vanligaste lösenord

Daniel Amitay, utvecklaren av Big Brother Camera Security-appen för iPhone, uppdaterade nyligen appen för att skicka lösenord som användarna ställde in för appen, tillbaka till honom för lite forskning han gjorde. Eftersom Big Brother Camera Security-appens lås- och lösenordskärm liknar iPhones standardlåsskärm antog han att människor skulle använda samma lösenord för både hans app och telefonen.

Alla lösenorden skickades till honom, anonymt, och han samlade all information i ett stapeldiagram med de vanligaste lösenorden som användes av hans kunder. Medan metoden han använde för att få lösenorden var tveksam (hans app har sedan tagits bort från App Store), är det som är intressant de 10 bästa lösenorden som användes. Visserligen ser en av dem bekant ut för mig men det är för en bortkastad inloggning som inte är viktig.

Hur många av er har lösenord som finns i listan? Om du gör det är det dags för lösenordsbyte – bara om det är fallet. Läs mer om experimentet.

Sparad i Apple> Mobiltelefoner> Webb. Läs mer om appar, iPhone och lösenord.