Walmart stämmer visum över kortbetalningar

Visa Will Shift To 100% Renewable Energy Next Year

visa kort

Detaljhandelsjätten Walmart har ett problem med Visa att de tror att det inte går att lösa utanför domstol, så det stämmer företaget eftersom det inte är nöjd med det faktum att Visa fortfarande låter kunder skriva på sina köp även om de görs via betalkort. som har marker i sig. Walmart har väckt talan mot Visa i New York i hopp om att tvinga företaget att göra PIN-verifiering obligatorisk när kunder betalar med Visa-kort i sina butiker.

Walmart argumenterar i sin rättegång att eftersom PIN-koder råkar vara mycket säkrare än signaturer, är de viktiga för att förhindra bedrägerier, och medan Walmart endast tillät betalkortbetalningar om de först bekräftades av PIN-koder, tvingade Visa så småningom också att acceptera signaturverifieringar.

Wall Street Journal rapporterar att betalkort är den vanligaste formen av plastbetalning som används i detaljhandeln. Det kommer att vara i många människors intresse om kortbetalningar görs säkrare eftersom gigantiska detaljhandelsföretag rutinmässigt drabbas av kortbrott.

Randy Hargrove, en talesman för Walmart, säger att företaget anser att Visas ståndpunkt i frågan ”skapar en oacceptabel risk för kunderna”, och hävdar också att dess handlingar och regler är oförenliga med federal lag. Det är inte som att detaljhandeln gör allt detta av sitt hjärta med tanke på det faktum att det måste betala ytterligare fem cent för varje signaturtransaktion.

Arkiverat i allmänhet. Läs mer om Visa och Walmart.